Pyöräkuormaajan suojaus

Pyöräkuormaaja nostaa tukkinippua.Kuva: Mauritz Ahlroth
  • Asiakas: Mänttä-Vilppulassa sijaitseva Kone-Lahtinen Oy tarjoaa lähikuljetuspalveluja sekä ratkaisuja tehtaan sisäiseen logistiikkaan. Yrityksen kalustoon kuuluvat tukkikoneet, puskukoneet, kurottajat, rakennuskoneet, pyöräkuormaajat ja trukit.
  • Yhteyshenkilö: Matti Lahtinen

Pitkäaikainen yhteistyö

Mikro-Pulssin ja Kone-Lahtisen välinen yhteistyö sai alkunsa yli 10 vuotta sitten, kun Kone-Lahtisella aloitettiin kaluston suojaaminen tulipalojen varalta. Matti Lahtinen muistelee noita aikoja seuraavasti: ”Tutkimme eri vaihtoehtoja ja huomasimme Mikro-Pulssin järjestelmän olevan edistyksellinen. Sekä asennus ja huolto olivat asiallisesti järjestettyä”. Ensimmäiset sammutusjärjestelmät asennettiin v. 2008 Järvelän toimipisteessä Lahden lähellä.

Työkoneiden paloturvallisuus on Kone-Lahtiselle liiketoiminnan kannalta tärkeä asia

”Koneiden paloturvallisuus on erittäin tärkeä asia yrityksessämme”, Matti Lahtinen kertoo ja jatkaa, ”Tavoitteena on olla alan edelläkävijä, ja koneen turvallisuus on tärkeimpiä kehityskohteita koko ajan. Nykyään kaikki uudet koneet ja jatkuvasti käytössä oleva kalusto on varusteltu automaattisella sammutusjärjestelmällä.” Hän kertoo automaattisen sammutusjärjestelmän merkityksestä yritykselle myös seuraavaa: ”Järjestelmä on tuonut positiivista palautetta asiakkailtamme, ja nykyään järjestelmä vaaditaan pakolliseksi useimmilla työmaillamme.” Mikro-Pulssin sammutusjärjestelmällä suojattuja Kone-Lahtisen koneita käytetään sahateollisuudessa eri puolilla Suomea.

Työkoneella työskentely palovaarallisessa ympäristössä ja palovaarallisen materiaalin käsittely

Sahat, puutavaravarastot ja paperiteollisuus luokitellaan palovaarallisiksi ympäristöiksi, joissa usein vaatimuksena on työkoneiden suojaaminen automaattisella sammutusjärjestelmällä. Jo pelkästään siinä tapauksessa, että työkoneella käsitellään palovaarallista materiaalia, kuten esimerkiksi puuta, haketta, purua, turvetta tai öljyä, tulee työkoneen olla varustettu kiinteästi asennetulla automaattisella sammutusjärjestelmällä.

Pyöräkuormaajan kauha täynnä purua.
Kuva: Mauritz Ahlroth

Liikkuvien työkoneiden paloriski

Puuta ja purua sahoilla käsiteltäessä työkoneen moottoritilaan kertyy helposti herkästi palamaan syttyvää ainesta. Kun kone on käytössä pitkään yhtäjaksoisesti, sen moottoritila kuumenee voimakkaasti. Riskinä on, että kone syttyy palamaan ja että palo leviää palavasta koneesta ympäristöönsä. Kone saattaa syttyä palamaan myös vasta työpäivän päättymisen jälkeen, kun kuljettaja ei ole paikalla sammuttamassa paloa.

Palovaarallisessa ympäristössä kuten sahalla, jossa työkoneen käyttöympäristössä on paljon helposti palamaan syttyvää materiaalia, palo voisi leviämään päästessään aiheuttaa mittavat vahingot. Etenkin palovaarallisissa olosuhteissa työskenneltäessä on mahdollinen tulipalo saatava nopeasti sammumaan vahinkojen minimoimiseksi.

Automaattiset sammutusjärjestelmät liikkuviin työkoneisiin

Liikkuvien työkoneiden suojaamiseen Mikro-Pulssilta löytyy parikin eri sammutusjärjestelmävaihtoehtoa: ExAct Forest ja ExAct Guard. ExAct Forest-järjestelmä on suunniteltu erityisesti metsäteollisuuden ja sahojen koneisiin ja ExAct Guard pyöräkuormaajiin, trukkeihin ja kuorma-autoihin. Kumpikin järjestelmä soveltuu kuitenkin yhtä hyvin liikkuvan työkoneen suojaamiseen. Eroa on lähinnä järjestelmän laajuudessa, eli halutuissa toiminnoissa, ja sitä myötä komponenttien määrässä ja järjestelmän hinnassa. Kumpikin järjestelmä sammuttaa palon automaattisesti ja estää uudelleensyttymisen. Järjestelmät täyttävät Finanssialan moottoriajoneuvojen ja työkoneiden sammutusjärjestelmille asettamat vaatimukset FK-127.

Sammutusjärjestelmä pyöräkuormaajan moottoritilassa.

Kuvassa näkyy Kone-Lahtisen pyöräkuormaajan moottoritilaan asennettu ExAct Guard -järjestelmä. Järjestelmäkomponenteista kuvassa näkyvät punainen ilmaisinputki, sammutteen purkausputkisto ja suuttimet.

Mikro-Pulssin sammutusjärjestelmä on sammuttanut palonalkuja Kone-Lahtisella

Kone-Lahtisella on tullut vastaan tilanteita, joissa työkoneessa on syttynyt palo. Koneeseen asennettu Mikro-Pulssin automaattinen sammutusjärjestelmä on kuitenkin sammuttanut palonalun tehokkaasti ja estänyt suuremmat vahingot. Matti Lahtinen kuvailee tapahtumia seuraavasti:
”Koneissa on sattunut palon alkuja, nämä ”läheltä piti” -tilanteista mahdolliset isommat palot ovat estyneet sammutusjärjestelmän aloittavasta alkusammutuksesta. Esimerkkinä pyöräkuormaaja, jolla työskennellään runsaasti puupölyä sijaitsevassa kohteessa. Moottoritilassa syttyi palo, kuljettajan huomatessa palon sammutusjärjestelmä oli jo aktivoitunut aloittaen sammutuksen. Kuljettaja pystyi vielä siirtämään konetta pois rakennuksien läheltä sammutuksen ollessa käynnissä. Palo varmistettiin vielä käsisammuttimella. Sammutusjärjestelmä rajasi palon tehokkaasti, sekä antoi kuljettajalle vielä hetken aikaa reagoida koneen siirtämiseksi turvallisempaan paikkaan. Palosta aiheutui vaurioita moottoritilaan lievästi.”

”Järjestelmä on laukaistu joskus myös vahingossa. Järjestelmän etu on, ettei vahinkolaukaisu aiheuta kohtuutonta huoltotyötä koneen saattamiseksi jälleen työkuntoon”, Matti Lahtinen päättää.

Yhteistyö Kone-Lahtisen kanssa jatkuu ja sitä kehitetään

Kone-Lahtisella on tällä hetkellä yli parikymmentä konetta, joihin on asennettu Mikro-Pulssin automaattinen sammutusjärjestelmä. Kyseiset koneet ovat pääasiassa trukkeja ja pyöräkuormaajia. Koneiden työtehtävien ja käyttöympäristön mukaan osaan koneista on asennettu ExAct Forest- ja osaan ExAct Guard -järjestelmä. Mikro-Pulssi myös huoltaa järjestelmät vuosittain.

”Mikro-Pulssin ja Kone-Lahtisen asentajat käyvät yleensä läpi koneeseen tulevan järjestelmän sijoittelua. Järjestelmä pyritään asentamaan niin, ettei se häiritse päivittäisiä huoltotoimia. Vuosien varrella olemme saaneet kehitettyä yhteistyötämme positiivisesti”, Matti Lahtinen summaa.

    Ota helposti yhteyttä lomakkeella:
    Täytä ainakin tähdellä merkityt kentät. Vastaamme viestiisi pikimmiten!

    Tietosuoja
    Lähettämällä lomakkeen annat suostumuksesi siihen, että Mikro-Pulssi Oy käsittelee henkilötietojasi. Mikro-Pulssi käyttää tietoja viestiisi vastaamiseen. Tietojasi ei tallenneta erilliseen rekisteriin eikä niitä käytetä suoramarkkinointiin.