Sairaalaprojekti

Arkkitehtitoimiston näkemys Taysin etupihasta.Kuva: Arkkitehtitoimisto Tähti-Set Oy ja UKI Arkkitehdit Oy
 • Asiakas: SRV
 • Yhteyshenkilö: Erik Vartiainen, LVI-projektinhoitaja
 • Kohde: Tampereen yliopistollisen sairaalan etupihahanke

Taysin etupihan rakennushanke on ollut Tampereen yliopistollisen sairaalan historian suurin rakennusurakka. Hankkeessa rakennettiin sairaalan etupihalle kolme uudisrakennusta D, L ja N sekä maanalainen pysäköintihalli. Uudet tilat palvelelevat mm. lapsia, nuoria, sydänpotilaita sekä synnyttäjiä. Rakentaminen alkoi syksyllä 2015, ja uudet tilat on otettu käyttöön vaiheittain vuosien 2018–2020 aikana. Rakennettujen tilojen kokonaispinta-ala on yhteensä noin 90 000 m².

Etupihan hankkeen projektinjohtourakoinnista vastasi SRV, jonka kanssa Pirkanmaan sairaanhoitopiiri vuonna 2015 solmi 170 miljoonan euron arvoisen urakkasopimuksen tilojen rakentamisesta. SRV:llä on liiketoimintaa Suomessa, Venäjällä ja Virossa. Vuonna 2017 yhtiön liikevaihto oli noin 1 116 milj. euroa, ja yhtiöllä oli palveluksessa noin 1000 työntekijää. SRV kehittää ja rakentaa asuntoja, liike- ja toimitiloja, logistiikka- ja erityisrakennuskohteita (mm. sairaalat), maanalaisia tiloja ja muita vaativia rakennuskohteita.

Mikro-Pulssi toimitti Taysin etupihan hankkeen kaasusammutusjärjestelmät

Mikro-Pulssi on yksi Tays etupihan hankkeeseen alihankintaa tehneistä yrityksistä. Mikro-Pulssin vastuulle projektissa kuului automaattisten kaasusammutusjärjestelmien toimittaminen ennalta määrättyihin tiloihin, valmiiksi käyttökuntoon asennettuina. Toimitukseen sisältyi myös suunnittelua. Mikro-Pulssin toimitukset ajoittuivat vuosille 2016–2019.

Mikro-Pulssi suojasi automaattisella kaasusammutusjärjestelmällä tiloja kaikissa etupihan uudisrakennuksissa (D, L, N ja pysäköintihalli) sekä jäteasemalla. Suojattuja tiloja on yhteensä yli 40 kpl. Tyypiltään ne ovat automaatio-, sähkö-, UPS-, muuntamo-, turvalaite-, tele- ja varavoimatiloja. Sammutteena kaikissa suojatuissa tiloissa käytetään henkilöturvallista argon-sammutuskaasua (IG-01). Jokainen järjestelmä ilmaisee alkavan palon, hälyttää palosta ja sammuttaa palon automaattisesti. Sammutusjärjestelmien koko tiloissa vaihtelee yhden pullon järjestelmistä usean pullon järjestelmiin ja yhden alueen suojauksesta 10 alueen suojaukseen asti (jakoventtiilijärjestelmät).

Argon-sammutusjärjestelmän pullokeskus ja ohjauskeskus.

Projektin haasteet SRV:lle ja Mikro-Pulssille

Mikro-Pulssin yhteyshenkilönä SRV:llä toimi Erik Vartiainen, joka oli projektissa mukana rakentamisvaiheen alusta lähtien. Vartiaisen vastuualueelle tässä projektissa kuuluivat aikatauluasiat taloteknisiin kokonaisuuksiin liittyen, hankintatehtäviä, valvontatehtäviä sekä suunnittelun ohjaus. Hänen päivittäisiin työtehtäviinsä kuuluivat aliurakoitsijoiden kanssa tehtävä yhteistyö sekä kaikki rakentamiseen ja toteuttamiseen liittyvät toimenpiteet. Työ oli suurelta osin projektinhallintaa ja sisälsi paljon toistoa. Kaasusammutusjärjestelmät olivat aiemmin olleet Vartiaiselle vieraita, mutta tulivat tämän projektin myötä hänelle tutuiksi.

Haasteita tässä projektissa olivat Erik Vartiaisen mukaan ennen kaikkea hankkeen valtava koko, ja siitä johtuva lukuisien aliurakoitsijoiden hallinta, sekä hankkeen haastava aikataulu. Oman lisänsä projektinhallintaan toi se seikka, että sairaala toimi rakentamisesta huolimatta kaiken aikaa.

Työmaan suuri koko asetti myös Mikro-Pulssille omat haasteensa projektin suunnitteluun ja toteutukseen. Erityistä huomiota vaativat työturvallisuus, logistiikka (materiaalien tilaus ja toimitus työmaalle), töiden yhteen sovittaminen muiden urakoitsijoiden kanssa sekä sairaalaympäristö.

Velvoitteiden noudattaminen ja Mikro-Pulssin resurssien riittävyys

SRV asettaa alihankintayrityksilleen tiettyjä velvoitteita: lakisääteisiä velvoitteita, työturvallisuusvelvoitteita ym. Vartiaisen mukaan Mikro-Pulssi noudatti SRV:n alihankintayrityksilleen asettamia velvoitteita hyvin ja täytti tarvittavat edellytykset.

Mikro-Pulssin resurssien osalta (ammattitaito, työvoima, järjestelmätoimitukset) Erik Vartiainen kertoi olevansa kokonaisuuteen tyytyväinen. Resurssit riittivät projektin läpiviemiseen hyvin. ”Jos on vaadittu nopeaa reagointia, siihen on vastattu”, Erik Vartiainen kertoi. Myös tiedonkulku ja viestintä yritysten välillä sujuivat hienosti. ”Kaikki tarvittava tieto on ollut”, Erik Vartiainen sanoi. Hänen mukaansa Mikro-Pulssi piti kiinni sovitusta hankeaikataulusta ”aivan hyvin” ja Mikro-Pulssin jo toimittamat kaasusammutusjärjestelmät valmistuivat sovitussa ajassa.

Mikro-Pulssin laatuasiat kunnossa

Näin suuressa hankkeessa, jossa on paljon aliurakoitsijoita mukana, aliurakoitsijoiden työsuoritusten laadun valvonta alkaa jo suunnittelupöydältä. ”Laatua arvioidaan ja valvotaan jo hankinnan kautta”, Erik Vartiainen kertoi. ”Laatuasioita pyritään miettimään suunnittelutasolta saakka ja tehdään suunnitteluyhteistyötä.” Osa tästä suunnittelusta on ollut myös Mikro-Pulssilla, joka teki suunnitteluyhteistyötä SRV: n ja Insinööritoimisto Granlundin kanssa.

Yhteistyössä suunnittelijoiden kanssa, Mikro-Pulssin vastuulle suunnittelussa kuuluivat järjestelmien lopullinen suunnittelu ja mitoitus. Tavoitteena oli toteuttaa järjestelmät kustannustehokkaasti. Tavoitteeseen pääsemiseksi erityistä huomiota kiinnitettiin pullokeskusten sijoitteluun ja putkistojen reitteihin.

Erik Vartiainen kertoi olevansa tyytyväinen Mikro-Pulssin jo toimittamiin automaattisiin kaasusammutusjärjestelmiin sekä järjestelmädokumentaatioon. Hän kuvaili jo tehtyjä asennuksia siisteiksi. SRV:llä ei ollut ollut reklamoitavaa Mikro-Pulssille.

SRV:n kokemukset tähänastisesta yhteistyöstä Mikro-Pulssin kanssa positiivisia

”Projektiyhteistyö Taysin etupihahankkeessa on Mikro-Pulssin kanssa sujunut oikein hyvin tähän asti. Yhteydenpito soittamalla toimii”, Erik Vartiainen kertoi. Mikro-Pulssin osalta asennukset jatkuivat vuoden 2019 puolelle saakka. Entä olisiko Erik Vartiainen tähänastisten kokemustensa perusteella halukas tekemään yhteistyötä Mikro-Pulssin kanssa myös jatkossa? ”Kyllä, kun tietyt asiat ovat kohdallaan”, Vartiainen vastasi.

 

 

  Ota helposti yhteyttä lomakkeella:
  Täytä ainakin tähdellä merkityt kentät. Vastaamme viestiisi pikimmiten!

  Tietosuoja
  Lähettämällä lomakkeen annat suostumuksesi siihen, että Mikro-Pulssi Oy käsittelee henkilötietojasi. Mikro-Pulssi käyttää tietoja viestiisi vastaamiseen. Tietojasi ei tallenneta erilliseen rekisteriin eikä niitä käytetä suoramarkkinointiin.