Sairaalaprojekti

Kuva: Arkkitehtitoimisto Tähti-Set Oy ja UKI Arkkitehdit Oy
  • Asiakas: SRV
  • Yhteyshenkilö: Erik Vartiainen, LVI-projektinhoitaja
  • Kohde: Tampereen yliopistollisen sairaalan etupihahanke

Taysin etupihan rakennushanke on Tampereen yliopistollisen sairaalan historian suurin rakennusurakka. Hankkeessa rakennetaan sairaalan etupihalle kolme uudisrakennusta D, L ja N sekä maanalainen pysäköintihalli. Uudet tilat tulevat palvelemaan mm. lapsia, nuoria, sydänpotilaita sekä synnyttäjiä. Rakentaminen alkoi syksyllä 2015, ja uudet tilat otetaan käyttöön vaiheittain vuosien 2018–2020 aikana. Rakennettavien tilojen kokonaispinta-ala on yhteensä noin 90 000 m².

Etupihan hankkeen projektinjohtourakointia hoitaa SRV, jonka kanssa Pirkanmaan sairaanhoitopiiri vuonna 2015 solmi 170 miljoonan euron arvoisen urakkasopimuksen tilojen rakentamisesta. SRV:llä on liiketoimintaa Suomessa, Venäjällä ja Virossa. Yhtiön liikevaihto vuonna 2017 oli noin 1 116 milj. euroa, ja yhtiön palveluksessa on noin 1000 työntekijää. SRV kehittää ja rakentaa asuntoja, liike- ja toimitiloja, logistiikka- ja erityisrakennuskohteita (mm. sairaalat), maanalaisia tiloja ja muita vaativia rakennuskohteita.

Katso nettikamerakuvaa kohteista:
D- ja N -, ja L-rakennusten kamera

Mikro-Pulssi toimittaa Taysin etupihan hankkeen kaasusammutusjärjestelmät

Mikro-Pulssi on yksi Tays etupihan hankkeeseen alihankintaa tekevistä yrityksistä. Mikro-Pulssin vastuulle projektissa kuuluu automaattisten kaasusammutusjärjestelmien toimittaminen ennalta määrättyihin tiloihin, valmiiksi käyttökuntoon asennettuina. Toimitukseen sisältyy myös suunnittelua. Mikro-Pulssin toimitukset ajoittuvat vuosille 2016–2019.

Mikro-Pulssi suojaa automaattisella kaasusammutusjärjestelmällä tiloja kaikissa etupihan uudisrakennuksissa (D, L, N ja pysäköintihalli) sekä jäteasemalla. Suojattavia tiloja on yhteensä yli 40 kpl. Tyypiltään ne ovat automaatio-, sähkö-, UPS-, muuntamo-, turvalaite-, tele- ja varavoimatiloja. Sammutteena kaikissa suojatuissa tiloissa käytetään henkilöturvallista argon-sammutuskaasua (IG-01). Jokainen järjestelmä ilmaisee alkavan palon, hälyttää palosta ja sammuttaa palon automaattisesti. Sammutusjärjestelmien koko tiloissa vaihtelee yhden pullon järjestelmistä usean pullon järjestelmiin ja yhden alueen suojauksesta 10 alueen suojaukseen asti (jakoventtiilijärjestelmät).

Projektin haasteet SRV:lle ja Mikro-Pulssille

Mikro-Pulssin yhteyshenkilönä SRV:llä on Erik Vartiainen, joka on ollut projektissa mukana rakentamisvaiheen alusta lähtien. Vartiaisen vastuualueelle tässä projektissa kuuluvat aikatauluasiat taloteknisiin kokonaisuuksiin liittyen, hankintatehtäviä, valvontatehtäviä sekä suunnittelun ohjaus. Hänen päivittäisiin työtehtäviinsä kuuluvat aliurakoitsijoiden kanssa tehtävä yhteistyö sekä kaikki rakentamiseen ja toteuttamiseen liittyvät toimenpiteet. Työ on suurelta osin projektinhallintaa ja sisältää paljon toistoa. Kaasusammutusjärjestelmät ovat aiemmin olleet Vartiaiselle vieraita, mutta ovat tämän projektin myötä tulleet hänelle tutuiksi.

Haasteita tässä projektissa ovat Erik Vartiaisen mukaan ennen kaikkea hankkeen valtava koko, ja siitä johtuva lukuisien aliurakoitsijoiden hallinta, sekä hankkeen haastava aikataulu. Oman lisänsä projektinhallintaan tuo se seikka, että sairaala toimii rakentamisesta huolimatta kaiken aikaa.

Työmaan suuri koko on asettanut myös Mikro-Pulssille omat haasteensa projektin suunnitteluun ja toteutukseen. Erityistä huomiota ovat vaatineet työturvallisuus, logistiikka (materiaalien tilaus ja toimitus työmaalle), töiden yhteen sovittaminen muiden urakoitsijoiden kanssa sekä sairaalaympäristö.

Velvoitteiden noudattaminen ja Mikro-Pulssin resurssien riittävyys

SRV asettaa alihankintayrityksilleen tiettyjä velvoitteita: lakisääteisiä velvoitteita, työturvallisuusvelvoitteita ym. Vartiaisen mukaan Mikro-Pulssi on noudattanut SRV:n alihankintayrityksilleen asettamia velvoitteita hyvin ja on täyttänyt tarvittavat edellytykset.

Mikro-Pulssin resurssien osalta (ammattitaito, työvoima, järjestelmätoimitukset) Erik Vartiainen kertoo olevansa kokonaisuuteen tyytyväinen. Resurssit ovat riittäneet projektin läpiviemiseen hyvin. ”Jos on vaadittu nopeaa reagointia, siihen on vastattu”, Erik Vartiainen kertoo. Myös tiedonkulku ja viestintä yritysten välillä ovat sujuneet hienosti. ”Kaikki tarvittava tieto on ollut”, Erik Vartiainen sanoo. Hänen mukaansa Mikro-Pulssi on pitänyt kiinni sovitusta hankeaikataulusta ”aivan hyvin” ja Mikro-Pulssin jo toimittamat kaasusammutusjärjestelmät ovat valmistuneet sovitussa ajassa.

Mikro-Pulssin laatuasiat kunnossa

Näin suuressa hankkeessa, jossa on paljon aliurakoitsijoita mukana, aliurakoitsijoiden työsuoritusten laadun valvonta alkaa jo suunnittelupöydältä. ”Laatua arvioidaan ja valvotaan jo hankinnan kautta”, Erik Vartiainen kertoo. ”Laatuasioita pyritään miettimään suunnittelutasolta saakka ja tehdään suunnitteluyhteistyötä.” Osa tästä suunnittelusta on ollut myös Mikro-Pulssilla, joka on tehnyt suunnitteluyhteistyötä SRV: n ja Insinööritoimisto Granlundin kanssa.

Mikro-Pulssin vastuulle, yhteistyössä suunnittelijoiden kanssa, suunnittelussa ovat kuuluneet järjestelmien lopullinen suunnittelu ja mitoitus. Tavoitteena on ollut toteuttaa järjestelmät kustannustehokkaasti. Tavoitteeseen pääsemiseksi on erityistä huomiota kiinnitetty pullokeskusten sijoitteluun ja putkistojen reitteihin.

Erik Vartiainen kertoo olevansa tyytyväinen Mikro-Pulssin jo toimittamiin automaattisiin kaasusammutusjärjestelmiin sekä järjestelmädokumentaatioon. Hän kuvailee jo tehtyjä asennuksia siisteiksi. SRV:llä ei ole ollut reklamoitavaa Mikro-Pulssille.

SRV:n kokemukset tähänastisesta yhteistyöstä Mikro-Pulssin kanssa positiivisia

”Projektiyhteistyö Taysin etupihahankkeessa on Mikro-Pulssin kanssa sujunut oikein hyvin tähän asti. Yhteydenpito soittamalla toimii”, Erik Vartiainen kertoo. Mikro-Pulssin osalta asennukset tulevat jatkumaan vielä vuoden 2019 puolelle saakka. Entä olisiko Erik Vartiainen tähänastisten kokemustensa perusteella halukas tekemään yhteistyötä Mikro-Pulssin kanssa myös jatkossa? ”Kyllä, kun tietyt asiat ovat kohdallaan”, Vartiainen vastaa.

 

 

  • Tietosuoja
    Lähettämällä lomakkeen annat suostumuksesi siihen, että Mikro-Pulssi Oy käsittelee henkilötietojasi. Mikro-Pulssi käyttää tietoja viestiisi vastaamiseen. Tietojasi ei tallenneta erilliseen rekisteriin eikä niitä käytetä suoramarkkinointiin.

  • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.